Handelsbetingelser

Fortrydelse
Du skal være opmærksom på, at foreningen er undtaget den gængse fortrydelsesret på 14 dage, så der er som udgangspunkt IKKE 14 dages fortrydelsesret (iflg. bekendtgørelse nr. 972 af. 24/9 2004 vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler). Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde.

Betaling
Betaling for hele sæsonen skal foretages ved tilmelding, hvor der skal betales med Dankort - beløbet trækkes på din konto indenfor få dage.
Betaling af Teamgym holdene opkræves i 2 rater. 1. rate opkræves ved tilmeldingen. 2. rates falder i januar og trækkes automatisk fra det ved tilmeldingen brugte betalingskort.

Overtegning af hold
Ved overtegning af hold vil kontingentet blive tilbagebetalt. Overtegning vil være bestemt af de fysiske rammer og/eller instruktionens art.

Hold nedlæggelse
Såfremt et hold undtagelsesvis ikke opnår tilstrækkelig tilslutning, forbeholder bestyrelsen sig ret til at nedlægge holdet og tilbagebetale kontingentet.

Ferier og aflysninger
Vedbæk Gymnastikforening følger Rudersdal Kommunes skoleferier og fridage. Herudover må vi desværre forvente aflysninger, når/hvis skolen eller andre foreninger skal bruge hallen bl.a. ved stævner, teater, fester etc.