Generelt

Generelt om at gå til gymnastik

Gymnastik og børn
Alle vore børne-gymnastikhold er baseret på at børnene deltager i gymnastikken på egen hånd. Dette tjener det formål at skabe ro og koncentration om gymnastikken. På gymleg og børnehold kan forældrene dog som regel være med i hallen de første par gange. Da det en sjælden gang kan forekomme at en instruktør er forsinket eller en træning er aflyst, er det vigtigt at forældre til mindre børn altid sikrer sig, at der er en instruktør til stede inden børnene forlades.
 
For at undgå afbrydelser i gymnasternes undervisning, er det vigtigt at forældre “har styr på” mindre søskende, der ikke deltager i gymnastikken. Husk i øvrigt altid at rydde op efter jer selv og brug de opstillede skraldespande.
Gymnastiklektion
Det er vigtigt at gymnasten møder til tiden og er omklædt fra lektionens start. Det giver unødige afbrydelser og uro, hvis gymnasterne kommer “dryssende” hen ad vejen. Det kan være en god idé at medbringe lidt at drikke i forbindelse med gymnastikken.
Instruktører
På alle gymnastikhold vil der altid som minimum være både en træner over 18 år og yngre hjælpetrænere. 
Omklædning og gymnastiktøj
Sørg altid for at være omklædt til gymnastikken. Gymnastikdragt eller shorts og T-shirt er fint. Du kan gøre gymnastik med bare tæer eller gymnastiksko. Strømpesokker er IKKE tilrådeligt da gymnasterne lettere falder. Langt hår skal sættes op i en hestehale eller lignende. Der er omklædningsrum i forbindelse med hallen.
Smykker
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt for gymnaster og trænere at bære smykker under træningen. Dette er af hensyn til både gymnaster og trænernes sikkerhed, da smykkerne nemt kan hænge fast når der springes.
Aflysning
Det kan forekomme at vi desværre bliver nødt til at aflyse gymnastikken på grund af arrangementer, terminsprøver, eksamener mm i Vedbæk Hallen. Gymnasterne vil blive oplyst om dette så snart foreningen bliver underrettet. Disse aflysninger er på forhånd indregnet i kontingentet. Der er som udgangspunkt ikke undervisning på helligdage og i skolernes ferie- og fridage. 
 
Forsikring
Vedbæk Gymnastikforening har ikke nogen ulykkesforsikring, så det er forældrenes eget ansvar, fx at have en børneulykkesforsikring.
  
Holdstørrelse
Af økonomiske årsager skal der være minimum 15 gymnaster på et hold, for at holdet kan oprettes.
Udmeldelse

Ønskes en gymnast udmeldt af foreningen, skal det ske ved skriftlig henvendelse til Malene Danielsson, kasserer. Det skal ske på mail til: kasserer@vedbaekgymnastik.dk.

Du skal være opmærksom på, at foreningen er undtaget den gængse fortrydelsesret på 14 dage, så der er som udgangspunkt IKKE 14 dages fortrydelsesret (iflg. bekendtgørelse nr. 972 af. 24/9 2004 vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler). Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde.