Generelt

Generelt om at gå til gymnastik

Aflysning
Det sker, at vi bliver nødt til at aflyse gymnastikken på grund af arrangementer, terminsprøver, eksamener mm i Vedbækhallen 2-3 gange om året. Gymnasterne vil blive oplyst om dette, så snart foreningen bliver underrettet. Disse aflysninger er på forhånd indregnet i kontingentet. Der er som udgangspunkt ikke undervisning på helligdage og i skolernes ferie,- og fridage. 
 
Forsikring
Vedbæk Gymnastikforening har ikke nogen ulykkesforsikring, så det er forældrenes eget ansvar at have fx en børneulykkesforsikring.

 

Gymnastiklektion
En normal lektion varer 45-55 min. Det er vigtigt at du møder til tiden og er omklædt fra lektionens start. Det giver nemlig unødige afbrydelser og uro, hvis gymnasterne kommer “dryssende” hen ad vejen. Det kan være en god idé at medbringe lidt at drikke i forbindelse med gymnastikken.

 

Gymnastik og børn
Alle vore børne-gymnastikhold er baseret på, at børnene deltager i gymnastikken på egen hånd. Dette tjener selvfølgelig det formål at skabe ro og koncentration om gymnastikken. På gymleg og børnehold kan forældrene dog som regel være med i gymnastiksalen de første gange. Da det kan forekomme, at en instruktør bliver akut syg eller fraværende, er det af sikkerhedsmæssige årsager vigtigt, at forældre til børn sikrer sig, at der er en instruktør til stede, inden børnene forlades.
 
Forældre, som venter under træningen eller afhenter deres børn på skolen skal være opmærksomme på, at det ikke er tilladt at ryge på skolen. Endvidere er det vigtigt at “have styr på” mindre søskende, der ikke deltager i gymnastikken, så at de ikke forstyrrer. Vær opmærksom på, at skolerne ofte er gjort rent, når gymnastikken foregår - så husk at rydde op og brug de opstillede skraldespande.

Holdstørrelse
Af økonomiske årsager skal der være minimum 15 gymnaster på et hold, for at holdet kan oprettes.

 

Instruktører
På børnehold (småbørn) og springhold vil der altid være både en instruktør og mindst tre hjælpetrænere. På konkurrenceholdene er der mindst to instruktører.

 

Omklædning og gymnastiktøj
Sørg altid for at være omklædt til gymnastikken. Gymnastikdragt eller shorts og T-shirt er fint. Du kan gøre gymnastik med bare tæer eller gymnastiksko. Undgå strømpesokker, da de er alt for glatte. Langt hår skal sættes op i en hestehale eller lignende. Der er omklædningsrum i forbindelse med gymnastiksalen, hvor det er muligt at bade.

 

Smykker
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt for gymnaster og trænere at bære smykker under træningen. Dette er af hensyn til både gymnaster og trænernes sikkerhed, da smykkerne nemt kan hænge fast når der springes.
    
Udmeldelse

Ønskes en elev udmeldt af foreningen, skal det ske ved skriftlig henvendelse til Malene Danielsson, kasserer. Det kan ske på mail til: kasserer@vedbaekgymnastik.dk.

Du skal være opmærksom på, at foreningen er undtaget den gængse fortrydelsesret på 14 dage, så der er som udgangspunkt IKKE 14 dages fortrydelsesret (iflg. bekendtgørelse nr. 972 af. 24/9 2004 vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler). Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde.