Småbørnsgymnastik

Gymleg 3½ til 6 år for piger og drenge

På Gymleg udvikles børnenes motorik og præcision gennem bevægelse til musik og leg. Vi skal hoppe, løbe, springe, slå kolbøtter, krybe, kravle og have det sjovt - bl.a. ved hjælp af gymnastikredskaber.

For at have ro og koncentration i undervisningen, er det uden mor og far. De må gerne være der de 2 første gange, men resten af sæsonen må de vente udenfor. Der vil altid være et par hjælpere til stede i hallen, som kan træde til, hvis et barn trænger til trøst el.lign. 

Det er et krav at børnene er fyldt 3½ år og er renlige, når de begynder på holdet.

Tirsdagsholdet træner tirsdag kl. 16.10 - 16.55.

Torsdagsholdet træner torsdag kl. 16.10 - 16.55.

Sæsonen løber fra uge 35 i 2022 til og med uge 19 i 2023.

Undervisningen foregår på Vedbæk Skole i hallen.

Der er ikke undervisning i skoleferier og skolefridage. Ligeledes er der heller ikke undervisning efter juleopvisning og frem til juleferien.

Enkelte aflysninger kan derudover forekomme i forbindelse med terminsprøver, eksaminer, valg, skolens egen brug af hallen mm.

Gymleg 3½-6 år

Tirsdag 

Tirsdag kl 16.10-16.55

Sæsonpris. 1.500,- kr.

Tilmelding åbner søndag den 19. juni kl. 20.00.

Gymleg 3½-6 år

Torsdag

Torsdag kl 16.10-16.55

Sæsonpris. 1.500,- kr.

Tilmelding åbner søndag den 19. juni kl. 20.00.

Gymleg 3½-6 år

Søndag

Holdet udbydes ikke i denne sæson.

Trænere

Holdansvarlige

  • Stine 
  • Natasha 

Trænere

  • Emilie B
  • Rosa
  • Ellen 
  • Anna 
  • Sofie T
  • Ferdinan
  • Caroline F