SpringCup Drenge

SpringCup Drenge (udtaget hold)

Obs stadig 2-3 åbne pladser på holdet! Så søger du udfordring og læring, og kan du holde fokus, så er holdet for dig.

Holdet er for drenge født i år 2012 – 2015. 

SpringCup Drenge er et udtaget hold, hvilket vil sige, at trænerne ved sæsonstart vurderer, hvilke gymnaster, der udviser de sportslige og personlige kvaliteter, som er forudsætninger for at kunne deltage på holdet. Hvis man er ny og ønsker at komme på holdet, er I velkomne til at komme til 1-2 prøvetræninger. Vi kigger hovedsageligt efter indstilling og lyst til at lære.

Der er på holdet et målrettet fokus på både den individuelle gymnasts udvikling og potentiale samt de sociale aspekter, der er forbundet med at være en del af et hold.

Vi har høj fokus på den individuelle gymnasts udvikling og potentiale, og lægger stor vægt på at de basale kundskaber er i orden inden der bygges videre på nye spring. Træningerne indeholder en kombination af motoriske udfordringer af varierende karakter samt styrke- og smidighedstræning for at sikre et godt grundlag for en gymnastisk udvikling, og der lægges i træningerne stor vægt på, at de basale kundskaber er velfunderede inden der bygges videre på mere avancerede spring.

Det forventes at gymnaster og forældre prioriterer både træninger og stævner og at der i tilfælde af afbud gives besked til de holdansvarlige trænere.

Vi har en målsætning om, at holdet er repræsenteret ved SpringCup konkurrencer 2 gange i løbet af sæsonen. SpringCup er en konkurrence hvor gymnaster kan stille op individuelt i
henholdsvis mini tramp, pro og/eller fiberbane, og på den måde opnå erfaring med de springtekniske discipliner i TeamGym konkurrenceregi. Derudover deltager holdet i VGFs 2 egne opvisninger.

I kontingentet vil der være inklusiv konkurrencesæt (tshirts + shorts). Man skal påtænke udgifter til transport til konkurrencer m.m.

Holdet træner i hallen ved Vedbæk Skole:

Tirsdag kl. 17.30-19.00 og 1-2 ekstra træninger om måneden i Vedbækhallen eller Nivå springcenter (sidste fredage og anden lørdage i måneden).

Sæsonen løber fra uge 32 i 2023 til og med uge 25 i 2024.

Pris: 2.200 kr. pr. sæson. 

Enkelte aflysninger kan derudover forekomme i forbindelse med terminsprøver, eksaminer, valg, skolens egen brug af hallen mm.

SpringCup Drenge

årgang 2012 - 2015

Tirsdag kl 17.30 - 19.00

Sæsonpris 2.200,- kr

Der er nu åben for tilmelding.

Trænere:

Jimmy, Maria, William og Viktor