TeamGym Aspirant pige

TeamGym Aspirant pige

TeamGym Nano er et udtaget hold for piger i alderen 6-8 år. 

På TeamGym aspirant vil vi sørge for at alle har mulighed for at udvikle sig og udnytte deres potentiale. Vi kommer til at have stor fokus på grundtræningen, der gør at vi sikrer den videre motoriske udvikling. Der vil være en struktureret tilgang til undervisningen, baseret på en læringsplan for sæsonen.

Ambitionen er at kunne deltage ved aspirantkonkurrencer i nano- og mikrorækken.

For at have ro og koncentration i undervisningen er det ikke muligt for forældre at hverken deltage eller være i hallen under træningen. 

Holdet træner onsdag kl. 16.45 – 19.15 samt én lørdag om måneden fra 11:30-14:00. 

Undervisningen foregår på Vedbæk Skole i hallen.

Sæsonen løber fra uge 33 i 2024 til og med uge 25 i 2025.

Der er som udgangspunkt træning i skoleferier og skolefridage.

Enkelte aflysninger kan derudover forekomme i forbindelse med terminsprøver, eksaminer, valg, skolens egen brug af hallen mm.

TeamGym

Aspirant pige

 

Sæsonpris: 2.800.- kr.

Tilmelding åbner den 6. juni kl. 18.00.

Træner

Holdansvarlig

  • Natasha 

Trænere

  • Ellen
  • Josefine
  • Frida S.
  • Sofie T
  • Anna